Седалище и адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, БУЛСТАТ 000615424, телефон за връзка: 0301 67520, електронна поща: rugsmolian@iag.bg, интернет страница: www.smolian.iag.bgработно време на звеното за административно обслужване 8.30 – 17 .00 часа.

Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Смолян, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от Закона за горите - 0878968650

Приемно време на директора и зам. директора на РДГ

понеделник и четвъртък от 10.00 до 12.30 часа
Предварително записване на телефон 0301/67537
понеделник от 8.30 до 10.00 часа

Регионална дирекция по горите гр.Смолян е регистрирана като администратор на лични данни с идент.номер 52785.

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни:

Запринка Халачева – главен експерт

Телефон  - 0301 /6 75 30

Email: rugsmolian@iag.bg


 

 

Начало

РДГ Смолян

РДГ – Смолян носи името на град Смолян, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Смолян обхваща най-южните части на Централна Южна България като граничи на северозапад с РДГ – Пазарджик, на север с РДГ - Пловдив, на изток с РДГ – Кърджали, на юг с Република Гърция и на запад с РДГ – Благоевград.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Смолян стопанисва горския фонд на територията на Смолянска област и следните общини: Доспат, Борино, Девин, Чепеларе, Смолян, Баните, Рудозем, Златоград, Неделино и Мадан.
РДГ – Смолян включва 14 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанство.

 

Работно време:

от 8:30 до 12.30 и от 13.00 до 17:00 часа 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995